Добавена на: 2020-07-22

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов за известните и неизвестните на прага на новата ОСП

България ще получи над 1 млрд. евро повече по новата Многогодишна финансова в сравнение с настоящата. В Заключенията на съвета е записано, че 40% от общия бюджет на ОСП трябва да насочен към Зелената сделка. Заложено е и сближаване на плащанията - до 2022 година подпомагането да бъде 200 евро на хектар и 215 евро/ха до 2027г.

Ставката по СЕПП скача двойно от 2022 година, обясни българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов.

Блиц-интервю на Анета Божидарова – fermera.bg

– Г-н Адемов, вече се появиха конкретни финансови параметри за България по Многогодишната финансова рамка на ЕС, включително и на бюджета по ОСП – да уточним някои важни неща. Намалени ли са парите за земеделие за България?

– Не, те дори са с малко увеличение – на фона на общото орязване. България ще получи над 1 млрд. евро повече по новата Многогодишна финансова в сравнение с настоящата. В Заключенията на съвета е записано, че 40% от общия бюджет на ОСП трябва да насочен към Зелената сделка. Заложено е и сближаване на плащанията – до 2022 година подпомагането да бъде 200 евро на хектар и 215 евро/ха до 2027.

– Това означава, че ставката по СЕПП скача от близо 20 лева на декар на над 40 лева?

– Да – по линия на конвергенцията, на сближаването на преките плащания между отделните страни-членки.

– Какво означава въвеждането на таван от 100 хил. евро на доброволен принцип?

– Това означава, че България сама ще реши дали да въвежда тавани в подпомагането. В този смисъл същинският дебат по ОСП у нас предстои. Той обаче предстои и на ниво Европейски парламент, така че нищо още не е окончателно решено. Може единствено да се стъпи на фиксирано разпределение на средствата.

– Каква е вноската на България по линия на европейското ни членство?

– Над 3 млрд. евро за целия програмен период.

– Какъв е процентът на грантовете и на заемите, които ще получим по линия на Фонда за възстановяване след ковид кризата?

– Грантовете са приблизително 85%, заемите – 15%. Но нека никой не си въобразява, че това са пари в чувал, които някой ще донесе в България.

– Тези пари ще бъдат ли обвързани със Зелената сделка, с реформи в посока на цифрова икономика?

– Да, проектите трябва да бъдат подчинени на тези идеи за развитие. България трябва да предложи на ЕК в какви сфери ще използва тези пари, след това Комисията ще даде одобрение.

– В какви срокове трябва се случи това?

– Този план трябва да бъде готов най-късно през месец октомври, тази година, а средствата да бъдат разписани до 6 месеца след неговото одобрение от ЕК.

– Кой ще одобрява българския национален план, който трябва да разпише в каква посока ще се разходват средствата по линия на Фонда на развитие?

– Той трябва да бъде предложен от правителството и одобрен от българския парламент.

– Ако обаче до октомври правителството падне, предвид политическата криза и протестите, какво ще се случи?

– Ще стане каша. Това е равносилно на политическо харакири.ℹ️ Договорените средства за периода 2021—2027 за Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – за пазарна подкрепа и директни плащания (Стълб І на ОСП) са 291 091 млн. евро, а тези по Стълб ІІ – за развитие на селските райони са 77 850 млн. евро. По новия инструмент NextGeneration EU за преодоляване на кризата от COVID-19 са заложени 7.5 млрд.евро. Делът на разходите за ОСП, който се очаква да бъде предназначен за действия в областта на климата, възлиза на 40%.