Добавена на: 2020-07-01

Онлайн обучението,

Бързото разпространение на вируса COVID-19 в цяла Европа оказа значително влияние върху училищното и висшето образование. Кризата ни принуди да преминем бързо към онлайн обучение и показа жизнената важност на дигиталните умения. Налице са три основни типа предизвикателства: на първо място, трябва да се работи за добра свързаност и в най-отдалечените райони и осигуряване на техническо оборудване - лаптопи, таблети. Второто предизвикателство е свързано с преподавателите, за които има необходимост от допълнителни обучения за преподаване онлайн. Третата посока е свързана с учениците, които имат нужда от оборудване и умения, за да се включат в учебния процес.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов смята, че нашата образователна система се справи: "Особено ние в България отдавна говорим за виртуално обучение, за онлайн обучение, но видяхме как за няколко дни нашата система се нагоди към тези нови условия и успя да реагира, смело мога да кажа, като най-адекватно в сравнение с други страни членки. Един малък процент ученици останаха извън тази система, защото не всички деца, семейства бяха подготвени за този нов тип обучение. Тук можем да говорим за целия Европейски съюз, особено за семейства от уязвими, малцинствени групи. Наред с хубавите неща напред излязоха и някои проблеми, които в бъдеще трябва сериозно да ги решим."

Програмите, по които може да се предостави помощ за оптимизиране на материала в училище, респ. университета са в ход. „Еразъм+“ беше засегната, защото 165 000 ученици и студенти участват в нея, каза Асим Адемов и допълва параметрите за помощ: "Проблемът тук е, че Европейската комисия предлага едно увеличение за програмата, за следващия програмен период, което ние, членовете на комисията по култура и образование на Европейския парламент не приемаме. Считаме, че увеличението трябва да е доста по-голямо.

Ние настоявахме за трикратно увеличение на програмата "Еразъм+", но мисля, че няма да се стигне до такова трикратно увеличение, и то ще бъде по-малко. Продължават нашите усилия да се случи още по-добро увеличение, за да може още повече млади хора, ученици, студенти и преподаватели да се включат в тази образователна програма. В Пакта за възстановяване, в размер на 750 милиарда евро, с който се готвим да подпомогнем държавите - членки от ЕС, също има предвидени средства за "Еразъм +".

Евродепутът Асим Адемов смята, че допълнителните 4 милиарда евро за „Еразъм+“ ще дадат сериозна възможност да се подготвим за следващи кризи.

Чуйте цялото интервю тук:


#bnr