Добавена на: 2020-06-20

Асим Адемов: Подкрепата към сектор "Земеделие" е успех за България

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов изтъкна като голям успех гласуването и одобрението за извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“ от Европейския парламент.
Във Facebook профила си той написа, че "това е безспорен успех за България, защото инициативата е на министърът на земеделието, храните и хорите Десислава Танева".

"Аз благодаря на всички колеги от ЕП, които подписаха моето писмо до еврокомисаря по земеделието Войчеховски с искането той да подкрепи предложението на нашия министър!", споделя Адемов.

В своята публикация, Адемов посочва още:

"Късно снощи Европейският парламент гласува и одобри с огромно мнозинство Регламента за извънредната мярка COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“. Това е безспорен успех за България, защото това беше инициатива на министър Десислава Танева. Аз благодаря на всички колеги от ЕП, които подписаха моето писмо до еврокомисаря по земеделието Войчеховски с искането той да подкрепи предложението на нашия министър!
Съединението прави успеха!
В хода на преговорния процес нашата инициатива бе подкрепена от всички страни-членки на ЕС. Тя ще бъде в размер на 2% от бюджета по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По мярката ще се компенсират разходите на стопаните за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията.
Министерство на земеделието, храните и горите, въз основа на представени данни от браншови организации и официални източници на информация, изготви предложение за прогнозни ставки, които да бъдат защитавани в процеса на нотификацията на мярката пред ЕК.

Средният размер на плащането на глава животно:
- за говеда - 53 лв.;
- биволи - 63 лв.;
- овце и кози - 10 лв.;
- птици - 0,08 лв.;
- свине - 1 лв.;
- пчелно семейство - 5 лв.

В сектор „Растениевъдство“ ставките са както следва:

- зеленчуци на открито - 65 лв./дка; или 65 лв./1 000 лв. приход по подадена годишна данъчна декларация за 2020 год. Браншът ще избере кой подход да се приложи.
- оранжерийни зеленчуци - 540 лв./дка;
- плодове - 50 лв./дка;
- розопроизводство - 90 лв./дка;
- винено грозде - 30 лв./дка.


Всички останали земеделски производители, бенефициенти по ДПП, които не попадат в обхвата на горепосочените сектори могат да кандидатстват по друго направление. По него ще се отпуска помощ в размер на 30 лв. на постоянно нает работник.
Операторите за преработка на плодове и зеленчуци, месо и месни продукти и мляко и млечни продукти също ще могат да кандидатстват за подпомагане, като в момента се разработват и обсъждат с браншовите организации изискванията и критериите за отпускане на помощта.
Предстои предложението за мярка и плащанията по нея да бъдат обсъдени с представителите на браншовите организации, както и с ЕК.
В началото на месец юли ще бъде предложено прилагането на мярката COVID-19 за одобрение на членовете на Комитета по наблюдение. Kандидатстването по нея ще е максимално облекчено в полза на земеделските производители - по допустими през 2019 година площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г. Максималната стойност на подпомагане за земеделски производител е 7 000 евро, а за малки и средни предприятия е 50 000 евро."