Добавена на: 2020-05-22

Повече средства за извънредна подкрепа на земеделските производители, засегнати от разпространението на COVID-19

На извънредно заседание на Комисията по земеделие на ЕП, проведено на 20 май 2020 г., в Брюксел, Европейската комисия представи предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с предоставяне на извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията от COVID-19.

Предложението за регламент предвижда изключителна и временна подкрепа (до 31 декември 2020 г.) по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за земеделските стопани и МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19. С цел да се гарантира най-ефективното използване на наличните ресурси по ПРСР, от държавите членки ще се изисква да насочват подкрепата към най-засегнатите, въз основа на обективни и недискриминационни критерии. Средствата ще бъдат предоставяни под формата на еднократно платима сума към фермерите, за да се осигури непрекъснатост на стопанската им дейност и да се преодолеят евентуални проблеми с ликвидността и наличния оборотен капитал. Предложението за регламент ограничава подкрепата по тази извънредна мярка до 1% от наличните и неизразходвани средства по ПРСР.

В последвалата дискусия, евродепутатът Асим Адемов приветства предложението за извънредна мярка COVID-19 по ПРСР, която бе направена по предложение и инициатива на България чрез МЗХГ. Същевременно, той обърна внимание, че ограничаването на подкрепата по тази мярка до 1% от бюджета на ПРСР, крие риск да се окаже крайно недостатъчно. „За да има смисъл от тази мярка, която фермерите да усетят като реална помощ за продължаване на земеделската си дейност в този труден период, е необходима повече гъвкавост. Затова считам, че бюджетът по мярката трябва да се увеличи до поне 2% от средствата за ПРСР“, допълни Адемов. Искането за увеличаване на подкрепата по тази извънредна мярка до поне 2% получи широка подкрепа от членовете на комисията АГРИ от различните политически групи.

В заключение Адемов подчерта, че „европейските фермери се нуждаят от подкрепа тук и сега. Ето защо се надявам на конструктивна работа по този регламент, така че правилата да влязат в сила възможно по-скоро“. Очаква се ЕП да вземе решение за разглеждане на проекта на регламент по неотложната процедура, каквато е практиката до момента по темите, свързани с пандемията, причинена от COVID-19.