Добавена на: 2020-05-13

Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП: За умения и образование – ЕС стартира нова пилотна схема в размер на 50 милиона евро

Европейският инвестиционен фонд и Европейската комисия ще помагат на физически лица и организации, които искат да инвестират в умения и образование. Пилотният гаранционен механизъм ще бъде в размер на 50 млн. евро и ще осигури подкрепа за някои от най-критичните сектори в момента − здравеопазване, образование, сигурност, цифрова и зелена икономика.

„Целта е възможно най-голям брой хора и предприятия да се възползват от тази схема за дългово финансиране, стимулираща инвестициите в образованието, обучението и уменията – коментира евродепутатът Асим Адемов. – Това е изключително важно, защото е част от решението как повече хора да намерят работа и да се приспособят към променящите се потребности в европейската икономика.”

Инициативата е от особено значение днес, когато милиони европейски граждани се намират в затруднено икономическо положение заради пандемията от коронавирус, смята още евродепутатът. По думите му, инвестициите в уменията ще допринесат за растежа и ще ускорят възстановяването на икономиките.

„Европейският инвестиционен фонд ще предоставя безвъзмездно максимална гаранция на избрани финансови посредници, които изграждат нови портфейли от дългово финансиране – обяснява Асим Адемов. – А това означава, че получателите ще имат достъп до финансиране на дълг под различни форми. Например заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите чрез специализирани финансови посредници − финансови институции, университети, центрове за професионално обучение. Благодарение на гаранцията от Европейския съюз одобрените кандидати ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране и при по-добри условия.”

Според Маргаритис Схинас, зам.-председател на Европейската комисия и отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, пилотната схема има потенциала да мобилизира 200 млн. евро инвестиции, които да допринесат за изграждането на по-устойчиви общества и икономики, докато Европа се възстановява от пандемията. „Гаранционният механизъм предлага на студентите и предприятията нови възможности за растеж в условията на цифровите промени и прехода към икономика без въглеродни емисии, както и по-лесна адаптация към променящата се среда в настоящите кризисни времена”, добавя Ален Годар, изп. директор на Европейския инвестиционен фонд.

От новия инструмент ще могат да се възползват студенти, които желаят да продължат обучението си и да усъвършенстват уменията си в академична среда. Ще се подкрепя също т.нар. мобилност на хора, следващи образователни програми в други страни от ЕС. Пилотната схема е подходяща и за европейски предприятия, които инвестират в развиването на способностите на своите служители, за да повишат производителността и да запазят работните места. На трето място, гаранционният механизъм ще помогне на европейски организации, активни в усъвършенстването на умения – включително чрез цифрови средства, в обучението, в разработването на образователни проекти. В тази категория се включват също детските градини, услугите в ранна детска възраст и други подобни организации.

Защо Европа акцентира върху уменията именно днес, когато цели сектори са замразили дейността си, много хора са изправени пред необходимостта да оцелеят и масови професии в обозримо бъдеще са на път да изчезнат заради развитието на технологиите?

„С развитието на дигиталните технологии всички професии еволюират – казва още българският евродепутат Асим Адемов. – Виждаме, че и училището вече не е такова, каквото го помним – образователната система също се променя и дигитализира. И за да подсигурим прехода от образованието към професионалния свят, е важно да дадем думата на бизнеса, който ще играе все по-важна роля в образованието, задавайки своите нужди. Образованието пък, от своя страна, ще трябва да се адаптира към тези специфични нужди. Затова е важно да развиваме уменията на младите хора спрямо нуждите на динамично променящия се свят, за да бъдат конкурентни на пазара на труда.”


Чуйте в аудио файла цялото интервю на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов