Добавена на: 2020-04-02

Еврокомисарят по земеделие Войчеховски потвърди, че снабдяването с храни в ЕС ще продължи безпрепятствено

В получения писмен отговор до членовете на Комисията по земеделие АГРИ в ЕП, комисарят по земеделие Януш Войчековски увери евродепутатите, че няма база за притеснение, тъй като земеделските производители и търговските вериги осигуряват непрекъснат достъп на хранителни продукти до всяко кътче на ЕС.
“Най-силната подкрепа, която можем да окажем на земеделския сектор в този труден период, е да гарантираме, че снабдяването с храни за населението се осъществява безпрепятствено. Във време на криза гражданите се нуждаят, повече от всякога, от достъп до качествена храна на достъпни цени“, споделя Войчековски в писмото си.

В тази връзка евродепутатът Асим Адемов приветства приетите от ЕК Насоки за класифициране на храните и фуражите като стоки от абсолютна необходимост, за които се гарантира свободно движение през т.нар. „зелени коридори“. Адемов изрази удовлетворение и от приетите по инициатива на Войчековски специални насоки за отстраняване на пречките за достъп до европейския пазар на сезонни работници, вкл. от трети страни, за да се обезпечи работата на земеделския сектор.

„Имаме уверението на комисаря, че Европейската комисия следи отблизо развитието на ситуацията на пазарите на земеделски продукти и има готовност да реагира, в случай на необходимост“, коментира още Адемов. Той припомни и вече предприетите мерки за подкрепа на земеделския сектор в борбата срещу COVID-19: по-голяма гъвкавост по програмите за развитие на селските райони, както и временни правила за държавните помощи.