Добавена на: 2020-03-24

COVID-19: Земеделските производители имат нужда от нашата подкрепа, за да гарантират снабдяването с храни в целия ЕС

В писмо на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП до комисаря по земеделие Януш Войчековски и до министъра на земеделието на Хърватия Мария Вучкович, призовахме за спешни мерки в подкрепа на земеделския сектор, за да се осигури непрекъснатост на снабдяването с храни в целия ЕС.

Действията на Европейската комисия за удължаване на срока за заявяване на подпомагане по линия на ОСП, за по-гъвкаво прилагане на правилата за държавните помощи, както и за осигуряване на свободното движение на хранителни стоки през границите на държавите членки, бяха крайно необходими и ги приветстваме. Наред с това, обаче, трябва да осигурим снабдяването на земеделските производители с така важните суровини, от които зависи производството на земеделска продукция и животновъдството – това са фуражи, торове и препарати за растителна защита. Затова, с изпратеното писмо, настояваме да се гарантира безпрепятствено снабдяване и с тези суровини от първа необходимост за агро-индустриалния сектор.

В писмото обръщаме внимание на необходимостта от свободно придвижване на сезонни работници, дори при продължаващи рестрикции за пътуване в рамките на ЕС. По този начин ще се гарантира успешна реколта и няма да се допусне недостиг на пазара. Знаем колко е важен сезонният труд в земеделието, особено в сектори като плодовете и зеленчуците, в период на гроздобер и др.

Европейските фермери полагат изключителни усилия да работят в тази критична обстановка. Длъжни сме да им осигурим минимални условия, за да продължат безпрепятствено дейността си и земеделската продукция да достигне до крайния потребител.

Очаквам нашите искания да бъдат внимателно разгледани и взети предвид от комисаря по земеделие и от министрите на земеделието в рамките на предстоящия Съвет на министрите по земеделие (25 март).