Добавена на: 2020-01-28

Американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните

В рамките на официалното си посещение в Брюксел, държавният секретар по земеделие на САЩ Сони Пердю проведе среща с учредителите и членовете на Европейския форум на храните* в Европейския парламент.
В рамките на срещата се проведе размяна на мнения по темите, свързани с устойчивото земеделие и производство на храни, продоволствената сигурност, борбата с разхищението на храни, както и ролята на научните изследвания и новите технологии за бъдещето на сектора. Бяха обсъдени и различни аспекти на трансатлантическите търговски отношения между ЕС и САЩ.
По отношение на бъдещото развитие на земеделския сектор, евродепутата Асим Адемов обърна внимание на ролята на семейните ферми и привличането на повече млади хора в сектора: „Вярвам, че именно семейният модел на земеделие, базиран на плавен преход между поколенията и по-широко навлизане на млади хора в сектора, ще ни помогне да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. За съжаление, обаче, в ЕС наблюдаваме отлив на интерес от тази благородна професия и селските райони се обезлюдяват с бързи темпове. Младите предпочитат да живеят в града, където стандарта на живот е по-висок и получават по-високи заплати“.

Американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните


В коментар на изразеното от Адемов мнение, Сони Пердю сподели общото предизвикателство на САЩ и ЕС за създаване на повече стимули към младите хора да навлизат в сектора. „Трябва да създадем необходимите предпоставки, за да има икономическа устойчивост във фермите. Само така младите фермери ще проявят желание да останат в сектора и да го развиват като устойчив бизнес модел“, отбеляза още Пердю.

Американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните


Сони Пердю сподели с членовете на ЕФХ своята „рецепта“ за устойчиво земеделие, основано на 3 стълба: екологична, социална и икономическа устойчивост. Той насърчи евродепутатите да провеждат политики, които се основават на научни доказателства. „Единствено по този начин можем да гарантираме труда на нашите фермери и да преодолеем популистките заплахи и всяването на страх в потребителите относно качеството на храните“, сподели г-н Пердю.

Американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните


В резултат на проведената дискусия, участниците в срещата се обединиха около мнението, че Европа и Щатите споделят много общи каузи във връзка с бъдещето на земеделието и очакванията на потребители. Те насърчиха по-активно сътрудничество за реализиране на амбициозната „Зелена сделка“ и стратегията „От фермата до трапезата“. Членовете на ЕФХ и американските им колеги се съгласиха, че сътрудничеството трябва да продължи в посока общи действия за гарантиране на продоволствена сигурност и за намаление в глобален мащаб на разхищението на храни (1/3 от произведената храна се разхищава по веригата).

Американският държавен секретар по земеделие Сони Пердю на среща с членовете на Европейския форум на храните


*Европейския форум на храните бе учреден в края на 2019 г. от евродепутата Асим Адемов и колегите му Роза Тун (Полша), Ирен Толере (Франция), Клара Агилера (Испания) и Брандо Бенифей (Италия) като нова платформа за дискусия между всички участници в агро-хранителната верига. ЕФХ разширява състава си с бързи темпове и вече обхваща 21 евродепутати, 5 бизнес и потребителски организации, както и 4 университета, сред които и Аграрен университет-Пловдив.Фото галерия: