Добавена на: 2020-01-23

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент обсъди преходните правила по ОСП

Членовете на комисията АГРИ размениха мнения по проекта на регламент за преходните правила на ОСП. Целта на регламента е осигуряване на непрекъснатост на подкрепата за фермерите през 2021 г. до влизане в сила на новите правила по ОСП.

В последвалата дискусия, евродепутатът Асим Адемов изрази загрижеността си от изключването на Преходната национална помощ като инструмент за подкрепа. Той подчерта, че тази помощ играе жизненоважна роля за десет страни от Съюза, вкл. и за България за подкрепа на силно уязвимите сектори.

В България преходната подкрепа е особено важна за малките и средни ферми от сектор животновъдство (овце и кози, говеда и биволи). В тази връзка, Асим Адемов обърна внимание, че евентуалното спиране на този важен за страната ни инструмент, ще доведе до точно обратния ефект - нежелани фалити, отказ от селскостопанска дейност и напускане на селските райони в търсене на други възможности за заетост.

Запазването на преходната национална помощ в ОСП получи силна подкрепа от депутатите от Полша, Унгария, Румъния и Чехия.

„Ще продължим да настояваме за запазване на преходната национална помощ, както и за справедливи нива на обвързана подкрепа за нашите животновъди от тези сектори, които са и сред най-уязвимите групи производители“, отбеляза в заключение Асим Адемов.