Добавена на: 2019-11-06

Да върнем родителите в училище

Поредна среща от кампанията ми "Да върнем родителите в училище", този път в Югозападен университет "Н. Рилски". Над 150 учители, директори, психолози, родители, студенти от областите Благоевград, Перник и Кюстендил уважиха инициативата ми, която цели подобряване на комуникацията между родителите и учителите. На събитието присъстваха зам.-министърът на образoванието и науката инж. Таня Михайлова, зам.-кметът на община Благоевград Христина Шопова, началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов.

Асим Адемов


Форумът стартира с презентация от националното проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“. Данните представи Анастас Стефанов от Изследователския център „Тренд“. Участниците се запознаха с актуални данни за цялата страна относно комуникационните канали между училището и дома. Голям интерес предизвикаха цифрите, представени от „Тренд” - 80% от родителите разчитат на децата си за информация, свързана с учебния процес. Само 7% използват активно електронните пощи и дневници на училището. Трима от десет родители не знаят дали детето им е ставало свидетел на агресия в училище. Инж. Таня Михайлова отбеляза, че е важно родителите да се възползват от всички достъпни канали за комуникация и подчерта, че живият контакт остава най-достоверен. Тя допълни, че педагогическият съветник и педагогът по-трудно се налагат като страна в контакта с родителите. Според декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев образованието е споделена отговорност. Той сподели, че все по-малко се усеща ролята на училищния педагог и психолога, и според него те имат само диагностична функция. Д-р Харалан Александров отбеляза, че сложността на днешното време създава несигурност в родителите, което се отразява в отношенията с деца им, а очакванията към образователната система са все по-високи.

Асим Адемов


Благодаря на Таня Михайлова-зам.министър на образованието, Ив. Златанов-началник на РУО-Благоевград, проф. Георги Апостолов-зам.ректор на ЮЗУ, доц. Траян Попкочев- декан на Факултета по педагогика, Харалан Александров- социален антрополог, Анастас Стефанов от Изследователски център Тренд, Хр. Шопова- зам.кмет на Благоевград, г-жа Коконова- Началник на РУО- Перник, г-жа Новакова- Началник на РУО Кюстендил и на всички участници и лектори.Асим Адемов