Добавена на: 2019-11-10

STEAM - предизвикателства и възможности

Тази седмица в Несебър, семинар с над 120 учители от страната на тема "STEAM - предизвикателства и възможности". Целта на STEAM обучението е да събуди интереса у учениците към науката и технологиите и да се подготвят младежите към "професиите на бъдещето". Това са професии, които са свързани с наука, технологии, математика. Високите технологии променят с висока скорост света, в който живеем и училището, и университетите трябва да подготвят днешните деца да се превърнат в утрешни лидери, учени и изобретатели.