Добавена на: 2019-11-07

Европейски форум за храните!

Евродепутатът Асим Адемов (ЕНП/ГЕРБ) e съ-учредител на новата европейска платформа за устойчиви решения за бъдещето на агро-хранителните системи в ЕС. На 5 ноември 2019 г. евродепутатът и член на ЕП от групата на ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов, заедно с колегите си от Европейския парламент - Роза Тун (Полша), Клара Агилера (Испания), Ирен Толере (Франция) и Брандо Бенифей (Италия) подписаха Устава, с който се учредява Европейския форум на храните (ЕФХ). С цел да се обхванат всички участници в агро-хранителната екосистема, членовете на ЕФХ могат да включват евродепутати, фермери, мултинационални компании, малки и средни предприятия за храни и напитки, фирми за търговия на дребно с хранителни стоки и услуги, европейски и/или национални федерации и секторни асоциации, неправителствени организации, университети и научно-изследователски центрове. Форумът, който се създава за първи път в Европейския парламент, ще служи като място за открит диалог между членовете на Европейския парламент, участниците във веригата за доставка на храни, представители на гражданското общество, университети и научно-изследователски центрове по теми от общ интерес като защита на потребителите и обществено здраве, качество и безопасност на храните, земеделие и устойчиво производство на храни, научни изследвания и иновации. Мисията на ЕФР е да осигури платформа за дебат между всички участници в екосистемата за устойчиво производство на храни в търсене на трайни решения за успешна трансформация на агро-хранителните системи в ЕС, отчитайки новите предизвикателства, свързани с климатичните промени, кръговата икономика, новите потребителски нагласи и иновациите в сектора. Преходът към Обща европейска политика на храните, предназначена да се вслушва по-внимателно и да откликва по-бързо на очакванията на европейските потребители, също ще бъде обект на дискусии. По повод учредяването на форума, Асим Адемов коментира: „Европейският форум на храните запълва съществуващата празнина в политическите дебати в ЕП. Ако искаме по-добра Обща селскостопанска политика, трябва да се вслушаме в нуждите на нашите фермери и потребители. Това, което всички искаме е сигурна и качествена храна, произведена по екологичен начин и на достъпни цени. Дължим го на нашите деца и на бъдещите поколения. Като член на Комисията по земеделие и Комисията по образование и култура, се присъединявам към ЕФХ с мисия-гласът на българския агро-хранителен сектор да бъде чут и повече български производители, фермери и учени да се включат активно в дейността на форума“. Официалното откриване на форума предстои на 10 декември в Европейския парламент.