Добавена на: 2018-10-01

Инициатива Toлерантност

Ислямът и християнството в България живеят близо 14 века в мирно съвместно съществуване. На практика обаче се оказва, че малко хора познават ислямската религия и така се създава почва за спекулации, външно влияние и радикализация сред малцинствата в България. Знак под който живее мюсюлманското население в България е общият етикет. Така както биват обобщени ромите - мръсни, необразовани, крадсливи, мързеливи - по същия начин мюсюлманите са обобщени като тайнствени, сектанти, режещи глави, като нещо завито в черна бурка. Промотирането и разучаването на исляма са важно и силно оръжие срещу пропагандата и фалшивите новини в България, намесата на чужди интереси в страната ни, която цели да раздели България. Неразбирането на религията води до разделяне на обществото на християни и мюсюлмани, разделение, което би било в сърцето на евентуален конфликт между двете религиозни групи. Бедността и безработицата в мюсюлманските райони в България създават почва и за радикализъм. Нашата инициатива цели да промотира диалога и разбирането между двете групи. Целта на нашата инициатива е да се изтъкне пред ЕС историческата толерантност на Българите към мюсюлманската религия (и други), като същевременно демонстрира пример за новите кандидатчленки в ЕС – Западните Балкани (приоритет на БГ председателство). Целева група: Мюсюлмани: Според преброяването от 2011 г. общият брой на самоопределилите се като мюсюлмани в страната е 577 139 души или около 10% от посочилите вероизповедание като същевременно само турското малцинство е 585 024 души. /Поръчахме данни за актуалните статистики казаещи исляма в България, резултатите са предвидени за 12 февруари 2018г./ Повече от 1300 джамии в България Географски район: Търговище, Разград, Кърджали, Източни и Западни Родопи, Бургас и Благоевград Инициативи: Форум в ЕП (Брюксел) Съвместна инициатива с Андрей Ковачев (който има тесни връзки с Албания, Сърбия, Македония покрай работата си с българските малцинства там). Кръгла маса/семинар с духовници и държавници, представители на страните кандидатчленки от Западните Балкани + България. Цел: България – пример за религиозна толерантност. Интеграцията в ЕС започва с вътрешната интеграция в засегнатите кандидатчленки. (Косово – мюсюлмани; Албания – мюсюлмани и тн.) Паралелно с това може да се организира фотоконкурс на национално ниво на тема „Как ни обединяват религиите“. Печелившите ще бъдат изложени в ЕП за една седмица (имаме резервирано място за 1ви ноември, но може да се случи и по-рано). Инициативи в интернет/медии: „Моята история/пощенска кутия за истории“ – споделяне на различни истории на мюсюлмани в България, качване директно чрез специално съзадена платформа в сайта на Асим, която промотира и наградния фонд – безплатно образование в (държавен) университет в България или безплатен цялостен курс по избор. Винаги е възможно печелившите да се наградят с екскурзия до Брюксел, но тук целим нещо по съществено и паралелно свързано с другата инициатива на Асим- образование. „Отечество любезно“ – фейсбук страница и видео конкурс по едноименната тема. Приканване на хора от всякакви религии и възрастови групи да уччастват с кратко видео Освен, че привикваме хора от всякакви целеви групи да участват, обикаляме по Благоевградски села и заснемаме истории на професионалисти от турски произход развили се в България. Ще се монтира крайно видео с кратки участия на въпросните професионалисти от всякакви етноси, което ще пуснем по медиите. Награда за един печеливш -екскурзия до Брюксел. Инициативи „на терен“ – в информационните центрове на Асим в страната Организиране на професионални форуми в градовете с информационни центрове на Асим – Разград, Кърджали, Търговище, и някои села в Благоевградско и Търговище – представители на малки и средни предприятия от региона. Конкурс за младежи – награден фонд стаж в предприятие от партньорите. Тази инициатива е условна и зависи от логистиката и времето, което ни остане. Ден на толерантността – във всеки район ден на промотиране на рисунки/спорт – футболни турнири за деца от всякакви етноси, театрални постановки от деца (роми/мюсюламани), кръгли маси, обяснителни брошури, демонстрации, обмен на опит – различни инициативи свързани с промотиране на религиозна толерантност.