Добавена на: 2024-01-31

Евродепутатът Асим Адемов: Европейските фермери са решение, а не проблем

Европейските фермери вършат чудесна работа, като произвеждат качествена храна и следват най-високите стандарти в света. Въпреки това, тъй като изискванията нарастват и конкуренцията става по-силна, земеделието става по-предизвикателно.

Групата на ЕНП се вслушва в фермерите и търси решения, които защитават нашето производство на храни. Нашата визия е проста: искаме да подкрепим и развием нашето земеделие така, че да е устойчиво пред предизвикателствата. От 2005 г. ЕС е загубил около една трета фермите си. Делът на заетите в селското стопанство е намалял от 6,4% от общата заетост в ЕС през 2005 г. на 4,2% през 2020 г.

През 2020 година едва един от всеки десет фермери е бил под 40-годишна възраст. Спешно имаме нужда от млади хора, които да влязат в сектора и да осигурят производството на храни. На практика това означава справяне с предизвикателствата на достъпа до земя и финансиране, насърчаване на консултантски услуги, образование и обучение и осигуряване на съгласуваност между местните, националните и мерките на ЕС за млади фермери.

Ако нашите конкуренти не следват същите правила като нас, конкурентните глобализирани пазари се превръщат в място за трудни и нечестни игри. Групата на ЕНП иска да изравни условията като изиска от всяка страна, изнасяща за ЕС, да спазва същите правила за хуманно отношение към животните, използване на пестициди или всякакви други критерии, които изпълняват нашите собствени фермери. Това е не само справедливо, но и добре за световната околна среда.

В бъдещата ОСП ще продължим да подобряваме инструментите за ценова стабилност.
Искаме също да засилим пазарната позиция на фермерите. Приемането на първата по рода си директива за справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни беше успех на Групата на ЕНП и ние ще се погрижим тя да работи за всички европейски производители на храни.

Инвестициите и достъпът до авангардни технологии са от съществено значение, за да запазим конкурентоспособността на европейското селско стопанство на световния пазар, да поддържаме нашите високи стандарти и да гарантираме устойчиви производствени методи в съответствие с очакванията на обществото. Чрез научни изследвания и иновации можем да намалим емисиите на парникови газове и да постигнем по-добри резултати в много други области.

Използвайки нови технологии, можем да намалим въздействието си върху околната среда, без да намаляваме селскостопанското производство.
Възприемането на прецизно земеделие и екологични иновации ще повиши производителността и ще сведе до минимум отпечатъка върху околната среда. Призоваваме за много по-добри и по-бързи процедури за одобрение на нови техники и алтернативи. Имаме нужда от повече инвестиции в технологии и инфраструктура, системи за управление на енергията и достъпен, надежден и бърз интернет в селските райони.

Ние вярваме, че научно обоснованото вземане на решения, което позволява използването на нови технологии, предлага много по-добри начини за постигане на по-устойчив селскостопански сектор от чисто „идеологическите“ подходи, които връщат часовника назад. Например разрешаването на използването на нови техники за развъждане в ЕС не само ще даде възможност на фермерите да произвеждат култури, които изискват по-малко ресурси, като вода, торове и пестициди, но също така ще доведе и до инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и работни места в цяла Европа.

Не можем да очакваме фермерите да направят повече с по-малко подкрепа. Знаем, че пазарът често не възнаграждава по-високите производствени разходи, произтичащи от нови инвестиции и по-устойчиви практики. В крайна сметка искаме да улесним постигането на нов консенсус в обществото. Искаме потребителите наистина да застанат зад производителите, да подкрепят по-устойчиво произведена храна и да отразяват това в избора си в местните магазини за хранителни стоки.