Добавена на: 2023-07-11

Евродепутатът Асим Адемов от ГЕРБ/ЕНП подкрепи протеста на европейските фермери срещу закона за възстановяване на природата

Страсбург, 11 юли 2023 - Евродепутатът Асим Адемов, представител на групата на ГЕРБ/Европейската народна партия, се присъедини към протеста, организиран от европейските фермери пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Те изразиха своята загриженост и несъгласие с предложеният закон за възстановяване на природата, който според тях представлява заплаха за земеделските стопани в Европейския съюз.

В своето изказване пред фермерите, г-н Адемов подчерта необходимостта от запазване на продоволствената сигурност и икономическата стабилност на европейските земеделски стопани. Той подкрепи техните страхове и опасения от намаляването на обработваемите земи, горите и морските площи, което би довело до ограничаване на производството на храни и рязък ръст на цените.

"Нашите фермери играят ключова роля в обезпечаването на достатъчно храни за населението на Европа и също така помагат да се справим с последиците от кризи. Те заслужават нашата подкрепа и признание, а не ограничения и критика," заяви г-н Адемов.

Основният аргумент на евродепутата Адемов е, че предложеният закон за възстановяване на природата, представен от Комисията, не взема под внимание социалните и икономическите последици от намаляването на обработваемите земи и други площи, необходими за земеделската дейност. Той призова за отхвърляне на закона в настоящия му вид и настояване за алтернативни решения, които да балансират между опазването на природата и подкрепата на фермерите.

Г-н Адемов подчерта, че ГЕРБ/ЕНП е за възстановяване на природата, но изрази категоричната си противопоставеност към закона за възстановяване на природата в предложения му вид. Той призова за конструктивен диалог и търсене на компромисни решения, които да удовлетворят и екологичните, и икономическите нужди на Европейския съюз.