Добавена на: 2023-04-17

Поредна стъпка за защита на българското розово масло

Поредна стъпка за подкрепа на производителите на етерични масла в Европа. На конференция в Брюксел евродепутати, експерти и производители поискаха защита на етеричните масла като продукт със силни традиции, част от дълбокото ни културно наследство, както и източник на иновации и умения. Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов, който е заместник-член на Комисията по земеделие на ЕП, напомни значението на розовото масло за България. “То е национален символ, зад който стои високо качество, дългогодишна традиция и поминък за близо 3000 предимно дребни земеделски стопани. Призовавам новите правила за класификация, етикетиране и опаковане на химикали да отчетат специфичния характер на етеричните масла като естествен продукт, добит от природата и да не доведат до непосилни разходи за производителите”, каза Асим Адемов.

Конференцията, организирана от Асим Адемов и колегите му Ирен Толере и Клара Агилера събра представители на Международната организация по ароматите, Гергана Андреева - изпълнителен директор на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), доц. Ана Добрева от Института по розата и етеричномаслените култури - Казанлък, както и представители на бранша. Те са притеснени от промяна в европейски регламент, който би разглеждал етеричните масла като стотици отделни съставки и така може да излезе, че те - включително българското розово масло - са токсични.

Проведените научни изследвания анализират потенциалния риск от употребата на естествените ароматни съставки във връзка с тяхната концентрация в крайния продукт. Пренебрежимо ниските нива на концентрация на отделните компоненти в крайния продукт не могат да доведат до риск за здравето и околната среда, е заключението на учените.