Добавена на: 2023-02-20

Асим Адемов: ЕП прие резолюция за гарантиране на доставките на торове и намаляване на цената им!

Европейския парламент призова днес Европейската комисия да гарантира доставките на торове, да предприеме действия за намаляване на цените и увеличаване на стратегическата автономия на ЕС по отношение на торовете.

ℹ️ В резолюция, одобрена преди няколко часа, евродепутатите призовават за дългосрочна стратегия на ЕС за торове и за хранителни вещества в почвата до юни 2023 г.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов: Торовете играят важна роля за производството на храни, а от там и за продоволствената ни сигурност. Недостига и рекордно високите цени на азотните торове, породени от започнатата война от Русия в Украйна и последвалата енергийна криза, поставиха земеделските стопани пред дилемата, дали да планират следваща сеитба или да спрат изцяло селскостопанската си дейност. Защото заради високите цени на торове и горива, цената на крайната им продукция не покрива дори производствените разходи.

Особено чувствително е положението на земеделските стопани в държавите-членки, които са в близост до военния конфликт в Украйна. Ще дам пример с моята страна България, където фермерите са подложени на двоен натиск. От една страна сектора страда поради силната зависимост от вноса на азотни торове от Русия и Украйна, а от друга страна улеснените търговски потоци на украинското зърно, поставят източноевропейските фермери в невъзможност да реализират продукцията си, и тя залежава в складове...

❗Не трябва да допускаме енергийната зависимост на Европа от Русия да бъде заменена със зависимост от торове и храни!

Нужни са бързи и целенасочени действия, за да се смекчат трудностите, през които минават фермерите и производителите на торове в Европейския съюз, и да се гарантира стратегическата автономност на Европа в областта на торовете и храните!

Затова, с настоящата резолюция на Европейския парламент, настояваме за разработване на дългосрочна стратегия на ЕС за торовете, както и за спешна финансова подкрепа за земеделските стопани!