Добавена на: 2021-08-07

Търси се: Най-успешният млад фермер, който да представи България в ЕС

Търсенето на най-успешния млад фермер, който да представи страна ни в ЕС, е към своя край. Връчването на наградите от Националния конкурс за млад фермер 2021, чийто медиен партньор и част от журито е Агри.БГ, ще се състои на 10 септември в Аграрен университет - Пловдив (АУ-Пловдив).

Седмият национален конкурс се провежда под егидата на евродепутата Асим Адемов в сътрудничество с Националната асоциация на младите фермери (НАМФБ), Аграрен университет-Пловдив, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Агри.БГ.

Тази година форумът е посветен на справянето с последиците от пандемията от Covid-19 и приноса на земеделските стопанства в борбата с климатичните промени. До 5 юли фермери с иновативно мислене и идеи имаха възможност да кандидатстват в Националния конкурс за млад фермер 2021.

Следващия етап е оценка на проектите от експертно жури в състав: Асим Адемов, член на ЕП, Комисия по земеделие, проф. д-р Христина Янчева, ректор АУ-Пловдив, Иванка Тодорова и Димитър Ванев, НССЗ, Нивелин Ноев, ГД "Земеделие и развитие на селските райони", ЕК, Илиас Сарнук, член на УС, НАМФБ и Христина Василева от Агри.БГ.

Журито оценява проектите по три показателя - иновация, устойчивост на проекта и добавена стойност от земеделската практика. Иначе младите фермери от цяла Европа ще се състезават за Европейската награда в три категории:

• „Най-устойчив проект“ за справяне с предизвикателствата, причинени от Covid-19 и/или за въвеждане на екологични практики в стопанството за борба с климатичните промени

• „Най-добър дигитален проект“ за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството

• „Най-добър проект за принос в развитието на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони.

Традиционно победителят в конкурса ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери, чието седмо издание ще се състои в Брюксел, Белгия, в края на 2021 г.#agri.bg