Добавена на: 2021-05-04

Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП взе участие в онлайн форум, посветен на Плана за възстановяване на Европа

На 21 април в Сливен се проведе онлайн форум на тема „Планът за възстановяване на Европа от кризата – европейски, национални и местни измерения“. Организатори и домакини на форума бяха Европейски информационен център „Европа Директно“ – Сливен и Община Сливен.

Целта на събитието беше да запознае възможно най-голям кръг от заинтересовани страни от Югоизточна България с Плана за възстановяване от кризата и пандемията с коронавируса, както и с неговите национални и местни (регионални) измерения, конкретните ползи за гражданите, бизнеса и общините региона.

Асим Адемов – член на Европейския парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ, член на Комисията по земеделие и Комисията по култура и образование в ЕП, поздрави всички участници и приветства организаторите за тази инициатива да информират гражданите от първо лице по тази изключително важна и актуална тема.

„Преди години никой от нас не можеше да предвиди мащабите на кризата, нито ефектът й върху всеки един аспект от живота ни, както и върху всеки сектор на икономиката. COVID-19 ни изправи пред такова по размерите си предизвикателство, което изисква солидарност и съвместни усилия, защото нито една държава сама по себе си не може да се справи поотделно. И именно тук е ролята на Европейския съюз, който в отговор на кризата предложи най-амбициозната си бюджетна рамка в своята история. В размер на 1,8 трилиона евро Европейският план за възстановяване е насочен именно към преодоляване на кризата, причинена от COVID и към инвестиране в бъдещето. И когато говорим за Плана за възстановяване трябва да си дадем сметка за глобалния контекст, в който се правят реформите. Това е борбата с климатичните промени, пандемията от COVID -19, технологичното изоставане на Европа спрямо САЩ и Китай. И всичко това подтикна Европейският съюз да излезе с нова стратегия за растеж и заетост, която да залага на нов тип инвестиции в иновации, в зелен преход и в дигитализация. Какво означава това за България? По Плана за възстановяване България ще има достъп до общо 29 милиарда евро през новия програмен период по линия на европейските фондове. Тук влизат, разбира се, средствата по традиционните политики на ЕС като кохезионната и общата селскостопанска политика, но също така и средствата по линия на Механизма за възстановяване в размер на 12 милиарда евро, до които България ще има достъп след одобрение на Националния план за възстановяване и устойчивост, който придоби публичност през последните дни. За първи път в историята на членството ни в Европейския съюз България ще разполага с такъв огромен ресурс за инвестиране в модерна, устойчива и зелена икономика, която реално да допринесе за по-висок стандарт на българите и да подобри реализацията на младите хора.“ – заяви г-н Адемов.

Г-н Адемов посочи двете теми, които той следи отблизо в Европейския парламент, а именно образованието и земеделието. По отношение на инвестициите в образованието през новия програмен период те ще бъдат насочени именно към модернизирането на образователната среда с широк достъп до нови технологии, както и в изграждане на уменията на бъдещето, за да могат младите хора да се адаптират към постоянно променящите се изисквания на пазара на труда. В това отношение обучението в природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, информационни технологии ще бъдат водещи.

В сферата на земеделието реформата на Общата селскостопанска политика играе важна роля за подкрепа на зеления и цифров преход – 40% от бюджета на новата обща селскостопанска политика ще бъде насочен към мерки, свързани с околната среда и климата, в това число намаляване на употребата на пестициди, химически торове и антимикробни средства, преход към биологично производство и др. Иновациите и дигитализацията са също силно застъпени в новата Обща селскостопанска политика с възможности за инвестиции в прецизно земеделие, block-chain технологии, съветнически услуги, трансфер на знания между наука, практика и др. В допълнение, към 7-те милиарда евро за България по новата ОСП от 2023 г. българските фермери ще разполагат с 880 милиона евро през 2021 – 2022 г. в така наречения преходен период, от които 200 млн.евро са по линия на инструмента „Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU). Това са средства, които ще се изразходват по настоящите правила на Програмата за развитие на селските райони за преодоляване на последиците от КОВИД на ниво стопанства, както и за подготовка на зеления и цифров преход. Наред с това, Националният план за възстановяване и устойчивост предвижда и публични инвестиции от половин млрд.евро за подобряване на хидромелиоративната мрежа и за изграждане на цялостна електронна информационна система в земеделието.

Г-н Адемов обърна внимание на две важни неща, които трябва да се имат предвид, за да не допуснем грешки, за което впоследствие можем да съжаляваме. Първото много важно нещо е, че нямаме много време за губене и това трябва да бъде добре разбрано от бъдещото правителство, защото благодарение на работата на цялата българска администрация под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, България разполага със завършен проект на Национален план за възстановяване и устойчивост заедно със 100 проектни предложения за инвестиционни мерки по всички стратегически насоки на плана. Той заяви, че се надява новите управляващи да стъпят на този опит в името на националния интерес и да спазят сроковете за съгласуване на плана с Европейската комисия. Защото ако се започне поредното пренаписване на плана, рискуваме да загубим цялата инвестиция, тъй като сроковете са кратки. Реално 2/3 от средствата трябва да се вкарат в изпълнение през тази и следващата година, а останалите до 2023 г. Всички проекти трябва да бъдат разплатени до 2026 г.

И второто важно нещо е, че трябва да останем обединени по националните приоритети и да не допуснем важни политически разногласия да саботират възможността за реформи в името на по-доброто бъдеще на нас и на нашите деца. „Сега в този тежък момент се нуждаем повече от всякога от политическа стабилност и предвидимост, за да проведем нужните реформи. Надявам се разумът да надделее над популизма и да не се допуска да се блокира свършеното досега“ – заяви в заключение евродепутатът.