Добавена на: 2020-11-10

Асим Адемов, съ-основател на Европейския форум на храните: В ЕС няма място за втора категория потребители

По инициатива на евродепутатите Асим Адемов (ЕНП/ГЕРБ), Роза Тун (ЕНП, Полша) и Кристина Маестре (С&Д, Испания) се проведе двучасова онлайн дискусия на тема „Двоен стандарт при храните. Да се справим заедно!“. Уебинарът е част от поредицата дискусии на Европейския форум на храните (ЕФХ), посветени на търсенето на работещи решения за преход към устойчиви хранителни системи в ЕС.

В приветствието си към участниците Асим Адемов припомни призива на бившия председател на ЕК Жан Клод Юнкер от речта му за Състоянието на Съюза през 2017 г., че в „Съюз на равни, не може да има втора категория потребители“. „В Полша, България и в редица държави от Централна и Източна Европа двойното качество бе обект на оживени дискусии през последните години, вкл. бяха изразени опасения за разделение по оста Изток/Запад“, подчерта още Адемов.

В търсене на отговор на съществуващите притеснения по темата, в рамките на уебинара бе представен постигнатия напредък и предприетите мерки на европейско и национално ниво за борба с двойните стандарти. В рамките на уебинара бе потърсено и мнението на потребителски асоциации от Полша, Румъния и Италия, на представители на големи вериги търговци на едро и дребно, както и на мултинационални компании с богат асортимент от продукти, предлагани на европейския пазар.

В заключение участниците в уебинара се съгласиха, че двойното качество може да бъде преодоляно единствено в тясно сътрудничество между производители, търговци и потребители, тъй като всички са взаимосвързани по веригата за доставка на храни. Организаторите на уебинара подчертаха, че крайната цел за всички е да се защити доверието на потребителите към качеството на продуктите, които консумират като не се допускат подвеждащи практики при предлагането на продуктите от една и съща марка на различните географски пазари.

Програма на уебинара е достъпна тук.Асим Адемов