Добавена на: 2020-10-28

Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП постави акцент върху застаряването на фермерите

Комисията по земеделие в ЕП прие с 46 гласа „за“ становището по Доклада за застаряване на населението в ЕС - възможности и предизвикателства, по който евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов е докладчик за Групата на ЕНП. Това съобщи самият той във Facebook.

„Със становището поставяме акцент върху наболелия проблем със застаряване на населението в селското стопанство, където над една трета от фермерите са на възраст над 65 години. Възрастните хора в селските и планинските райони са най-често изложени на риск от бедност и социално изключване, което бе допълнително влошено от пандемията на COVID-19”, обясни Адемов.

„Радвам се, че всички мои предложения бяха включени в приетия текст, вкл. за нуждата от задълбочаване на солидарността между поколенията, предаването на знания и взаимното учене. Надявам се отправените със становището препоръки да бъдат взети предвид от Европейската комисия при изготвяне на Дългосрочната визия за селските райони“, посочи евродепутатът.