Добавена на: 2020-10-21

Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП с изказване за ОСП в Европарламента

Асим Адемов изказа мнение че без изравняване на директните плащания фермерите от новитe едържави членки няма да бъдат равнопоставени с останалите си колеги:

Настоящата реформа на ОСП е най-амбициозната от всички проведени до момента, тъй като въвежда нов модел на прилагане, основан на резултатите и по-високи цели, свързани с борбата с климатичните промени. За първи път се въвеждат и екосхеми, а директните се обвързват с изпълнението на определени екологични изисквания. Наред с екологичната устойчивост обаче, не трябва да забравяме икономическата и социалната устойчивост. За съжаление и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания, а без сближаване на плащанията фермерите от новите държави членки ще продължат да бъдат в по-неравностойно положение спрямо колегите си от други страни.

Инструменти като преходната национална помощ и обвързаната подкрепа частично компенсират и имат важен социален ефект в селските реформи. Ето защо ви призовавам в предстоящото гласуване да подкрепите Преходната национална помощ като инструмент, който осигурява финансова помощ с национални средства за уязвими сектори и земеделски стопани. По отношение на обвързаната подкрепа, съжалявам, че в компромисното изменение по чл. 86 не се постигна по-голяма финансова гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки да заделят по-голям процент по първи стълб за обвързаната подкрепа. В тази връзка и предвид огромното значение, което тази помощ оказва в чувствителните сектори в някои държави членки, апелирам да се подкрепи обвързаната подкрепа в размер на 13+2%.