Добавена на: 2019-10-31

„Да върнем родителите в училище“

Националната инициатива има за цел да провокира активен диалог по проблема с нарушената връзка между родители, учители и деца. Според изследването, поръчано в началото на годината от евродепутата Асим Адемов, отчуждеността на родителите от живота на децата им в училище се измерва с това, че основният източник на информация са самите ученици, а учителите в голяма степен са непознати за родителите. "Пътят, който мога да откроя, е, че родителите разчитат в голяма степен на родителските срещи, за да направят своята комуникация с учителите на своите деца", споделя Адемов. Чрез платформа от форуми в цялата страна се търсят успешните начини за връщането на родителите в училищния живот на децата им, а за да се случи това, трябва да се преодолеят и дълго премълчавани истини, споделя Адемов. На първо място, е направено национално проучване на тема „Да върнем родителите в училище“. Проучването показва реална и актуална статистика за степента на заинтересованост/информираност на родителите спрямо целия обучителен процес. Идеята е, че в резултат на постепенното но трайно отдалечаване на родителите от училище се губи респектът към учителя и съответно се срива цялата образователна система. Идеята е да се промотира диалога между родители и учители и да се върне доверието в системата. Инициативата започва семинар на високо равнище в началото на април в София, с участието на МОН и РОУ, инспектори и специалисти в областта, заедно с родители на ученици от целия град. Семинарът обикаля и други области в цялата страна - Бургас, Благоевград, Кърджали, Търговище, Разград. Една от идеите за решение на проблема, ще е тясно свързана с новата инициатива на кмета на Бургас – създаване на Родителски съвет по въпросите на образованието като консултативен орган към Община Бургас – идеята на Асим е да се мултуплицира този модел и в други общини в страната. Същевременно с това текат конкурси из цялата страна, както и образователни лекции на ученици между 5ти и 12ти клас на тема ЕС, евроизбори, какво е ЕП. Приоритет в работата на Асим Адемов е и темата за етническата и религиозна толерантност в България. Тя беше и сред акцентите на Българското председателство на ЕС и съвместно с зам. председателя на ЕНП в ЕП Андрей Ковачев те организираха форум „Толерантността в Западните Балкани - ключ към Европа“. Той се проведе през май в София, като тук дойдоха представители на политическите, религиозните и гражданските среди от всички държави от този регион. На 16 април 2018г бе поставено начало на кампанията „Да върнем родителите в училище“, организирана от евродепутата Асим Адемов (ЕНП/ГЕРБ) с подкрепата на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. В последните няколко години се наблюдава прекъсване на връзката между родителите и българското училище. Голяма част от родителите не са запознати с училищния живот на своите деца, не общуват с учителите им, в следствие на което се наблюдава постепенно уронване на авторитета на българския учител. Липсата на комуникация се отразява в дисциплината, посещаването на учебни занятия и води до занижаване на нивото на образованието и дори агресия. Затова е важно да се работи за по-добра комуникация и разбиране на засегнатите страни. Инициативата „Да върнем родителите в училище“ цели да предостави платформа за диалог между учители и родители. За основа на една конструктивна дискусия форумът се базира частично върху резултатите от национално проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“, изготвено по поръчка на г-н Адемов в началото на мандата му като евродепутат от изследователски център „Тренд“ . Целта на кампанията е да се поставят на преден план причините за нарушената комуникация и да подпомогне възвръщането на интереса и ангажираността на родителите към учебния процес. Комуникацията между учители и родители в училище се разглежда в контекста на изграждането на партньорски взаимоотношения, основани на взаимното разбиране и приемане. До този момент в кампанията се включиха над 500 родители, учители и представители на организации от бранша и след успешното си реализиране в София, Бургас, Благоевград и Ловеч предстои да се реализира и в други части на страната.