Oтчет на дейността
    2017 - 2019
НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Добавена на: 2020-03-24

COVID-19: Земеделските производители имат нужда от нашата подкрепа, за да гарантират снабдяването с храни в целия ЕС

В писмо на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП до комисаря по земеделие Януш Войчековски и до министъра на земеделието на Хърватия Мария Вучкович, призовахме за спешни мерки в подкрепа на земеделския сектор, за да се осигури непрекъснатост на снабдяването с храни в целия ЕС.

Действията на Европейската комисия за удължаване на срока за заявяване на подпомагане по линия на ОСП, за по-гъвкаво прилагане на правилата за държавните помощи, както и за осигуряване на свободното движение на хранителни стоки през границите на държавите членки, бяха крайно необходими и ги приветстваме. Наред с това, ...