Oтчет на дейността
    2017 - 2019
    #останетеВкъщи
НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Добавена на: 2020-05-22

Повече средства за извънредна подкрепа на земеделските производители, засегнати от разпространението на COVID-19

На извънредно заседание на Комисията по земеделие на ЕП, проведено на 20 май 2020 г., в Брюксел, Европейската комисия представи предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с предоставяне на извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията от COVID-19.

Предложението за регламент предвижда изключителна и временна подкрепа (до 31 декември 2020 г.) по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за земеделските стопани и МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти, които са особено засегнати ...