Да върнем родителите в училище
съвместна инициатива със МОН
НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Инициатива Образование

Инициатива, тясно координирана с Министъра на Образованието и Науката, г-н Красимир Вълчев, която съответно подлежи на още обсъждане и конкретизация.

На първо място, от 1ви декември 2017г. тече национално проучване на тема „Да върнем родителите в училище“. Проучването ще бъде готово в средата на месец март и ще покаже реална и актуална статистика за степента на заинтересованост/информираност на родителите спрямо целия обучителен процес. Идеята е, че в резултат на постепенното но трайно отдалечаване на родителите от училище се губи респектът към учителя и съответно се срива цялата образователна система. Идеята на Асим е да се промотира диалога между родители и учители и да се върне доверието в системата.

Инициативата ще започне със семинар на високо равнище в началото на април в София, с участието на МОН и РОУ, инспектори и специалисти в областта, заедно с родители на ученици от целия град.