БИОГРАФИЯ

Асим Ахмедов Адемов е роден на 3 декември 1968 г. в гр. Дубница. Започва своето обучение в училище „Димитър Талев ”в гр. Гоце Делчев. След завършване на средното си образование, той следва Българската филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, където получава бакалавърска степен.Магистърска степен, г-н Адемов взима по специалност Публична администрация в Югозападния университет „НеофитРилски ”, Благоевград.


Кариерата си започва, като учител по български език и литература в СОУ „Христо Ботев" - гр. Долно Дряново, община Гърмен. След като натрупва над 20 години професионален опит той е назначен за директор на училището.

От 2011 до 2015 г. г-н Адемов беше общински съветник, представляващ политическа партия - ГЕРБ в Общинския съвет на Гърмен. Той е заемал длъжността заместник-областния управител на област Благоевград до началото на 2017 г., когато той бе избран за член на ЕП.


Г-н Адемов разбира отговорността, която носи с новата му длъжност, независимо от това той е убеден, че професионалният и житейски опит ще му служат като солидна основа, на която той може да изгради и изпълни очакванията към него.