БИОГРАФИЯ

Асим Ахмед Адемов е роден на 3 декември 1968 г. в с. Дъбница. Започва своето обучение в училище „Димитър Талев ”в гр. Гоце Делчев. След завършване на средното си образование, той следва в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, където получава бакалавърска степен по българската филология. Магистърската си степен, г-н Адемов взима по специалност Публична администрация в Югозападния университет „НеофитРилски ”, Благоевград.


Кариерата си започва, като учител по български език и литература в СОУ „Христо Ботев" - гр. Долно Дряново, община Гърмен. След като натрупва над 20 години професионален опит той е назначен за директор на училището.


От 2011 до 2014 г. г-н Адемов е общински съветник в Общинския съвет Гърмен. От 2014 до 2017г. той заема длъжността заместник-областен управител на област Благоевград. От 14 септември 2017г. е избран за член на Европейския Парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ.