Да върнем родителите в училище

Поредна среща от кампанията ми "Да върнем родителите в училище ", този път в Югозападен университет "Н. Рилски". Над 150 учители, директори, психолози, родители, студенти от областите Благоевград, Перник и Кюстендил уважиха инициативата ми, която цели подобряване на комуникацията между родителите и учителите.

Благодаря на Таня Михайлова-зам.министър на образованието, Ив. Златанов-началник на РУО-Благоевград, проф. Георги Апостолов-зам.ректор на ЮЗУ, доц. Траян Попкочев- декан на Факултета по педагогика, Харалан Александров- социален антрополог, Анастас Стефанов от Изследователски център Тренд, Хр. Шопова- зам.кмет на Благоевград, г-жа Коконова- Началник на РУО- Перник, г-жа Новакова- Началник на РУО Кюстендил и на всички участници и лектори.