Инициатива Образование

На 16 април 2018г бе поставено начало на кампанията „Да върнем родителите в училище“, организирана от евродепутата Асим Адемов (ЕНП/ГЕРБ) с подкрепата на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

В последните няколко години се наблюдава прекъсване на връзката между родителите и българското училище. Голяма част от родителите не са запознати с училищния живот на своите деца, не общуват с учителите им, в следствие на което се наблюдава постепенно уронване на авторитета на българския учител. Липсата на комуникация се отразява в дисциплината, посещаването на учебни занятия и води до занижаване на нивото на образованието и дори агресия. Затова е важно да се работи за по-добра комуникация и разбиране на засегнатите страни.

Инициативата „Да върнем родителите в училище“ цели да предостави платформа за диалог между учители и родители. За основа на една конструктивна дискусия форумът се базира частично върху резултатите от национално проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“, изготвено по поръчка на г-н Адемов в началото на мандата му като евродепутат от изследователски център „Тренд“ .

Целта на кампанията е да се поставят на преден план причините за нарушената комуникация и да подпомогне възвръщането на интереса и ангажираността на родителите към учебния процес. Комуникацията между учители и родители в училище се разглежда в контекста на изграждането на партньорски взаимоотношения, основани на взаимното разбиране и приемане.

До този момент в кампанията се включиха над 500 родители, учители и представители на организации от бранша и след успешното си реализиране в София, Бургас, Благоевград и Ловеч предстои да се реализира и в други части на страната.